Royal Dhodha Sweet

Partner Links


Royal Dhodha Sweet

Dhodha House, B-V-241
Dhodha Chowk, Railway Road
Kotkapura - 151 204
Punjab
India
 
Telephone: +91 - 1635 - 220132
Mobile: +91 - 9814020132, 9814014828, 9814873000
E-Mail: dhodhahouse_kkp@yahoo.com
Website: www.dhodhahouse.com
Dhodha, Jalebi, Kuju Katli Barfi, Kesar Pineapple Rabri, Malai Peda, Motti Choor Ladoo, Pista Barfi, Rasmalai, Gulab Jamun, Soan Papdi etc.