Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication (HJU)

Partner Links


Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication (HJU)

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan, Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur - 302 015
Rajasthan
India
 
Telephone: +91 - 141 - 2710123
E-Mail: registrar@hju.ac.in, registrar.hju@gmail.com
Website: www.hju.ac.in